מרכז ארצי למורי הכימיה - עמוד הבית

גליון 23 במלואו

14/07/2013

באפשרותיכם לצפות בכל הכתבות בו זמנית, באופן דומה לצפייה בגיליון המודפס שהופק בעבר.

גירסת PDF של  גיליון 23

דרג את הכתבהדירוג כתבה גליון 23 במלואו: 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
זכויות
דלג על זכויות

הפרויקט מבוצע עפ"י מכרז 09/07.13 עבור המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך.

© כל הזכויות שמורות למשרד החינוך

אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני או אחר כל חלק שהוא מהחומר שבגיליונות אלו.

שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בגיליונות אלו אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו״ל.

עבור לתוכן העמוד