מרכז ארצי למורי הכימיה - עמוד הבית

גיליון 24 במלואו

13/04/2014
הגדל

באפשרותיכם לצפות בכל הכתבות ברצף - גיליון 24 המלא.

שימו לב, הקובץ כבד ויש לחכות מספר שניות עד שהוא יעלה בשלמותו כדי לדפדף בו.

בכפתור מצד שמאל ("לכתבה המלאה") נמצאת גירסה נוחה וקלה לצפיה

דרג את הכתבהדירוג כתבה גיליון 24 במלואו: 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
על-כימיה
דלג על על-כימיה
זכויות
דלג על זכויות

הפרויקט מבוצע עפ"י מכרז 09/07.13 עבור המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך.

© כל הזכויות שמורות למשרד החינוך

אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני או אחר כל חלק שהוא מהחומר שבגיליונות אלו.

שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בגיליונות אלו אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו״ל.

עבור לתוכן העמוד