מרכז ארצי למורי הכימיה - עמוד הבית

הר געש של קצף

1/09/2015
הגדל

קישור:   http://goo.gl/69FkC

במסרת סרטוני "מדע בבית" שהופקו במכון דוידסון למדע מוצגת תגובת חומצה-בסיס בין סודה לשתיה וחומץ ביתי.

דרג את הכתבהדירוג כתבה הר געש של קצף: 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
זכויות והרשאות
דלג על זכויות והרשאות

הפרויקט מבוצע עפ"י מכרז 09/07.13 עבור המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך.

 © כל הזכויות שמורות למשרד החינוך

כל הקבצים הנמצאים באתר זה נועדו אך ורק לשימושם האישי של מורי הכימיה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו בקבצים אלו לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר (למעט אתר בית הספר בו מלמד המורה); העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קבצים אלו או כל חלק מהם.

*  *  *

עבור לתוכן העמוד