מרכז ארצי למורי הכימיה - עמוד הבית

תגובה אקזותרמית במיוחד

1/11/2016 11:43:11
הגדל

קישור לסרטון

בסרטון רואים תגובה סוערת בין שני החומרים NH4Cr2O7 ו- HgSCN.הניסוי מאוד מעניין שכן תוצרי התגובה ניבנים בצורה לא שגרתית שאי אפשר לבצעה בכיתה.

דרג את הכתבהדירוג כתבה תגובה אקזותרמית במיוחד: 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
זכויות והרשאות
דלג על זכויות והרשאות

הפרויקט מבוצע עפ"י מכרז 09/07.13 עבור המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך.

 © כל הזכויות שמורות למשרד החינוך

כל הקבצים הנמצאים באתר זה נועדו אך ורק לשימושם האישי של מורי הכימיה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו בקבצים אלו לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר (למעט אתר בית הספר בו מלמד המורה); העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קבצים אלו או כל חלק מהם.

*  *  *

עבור לתוכן העמוד