מרכז ארצי למורי הכימיה - עמוד הבית

דלק חללי

14/07/2016 10:00:08
הגדל

מתאים למושגים מתוך תכנית הלימודים: מבנה וקישור, סטויכומטריה, חימצון חיזור, אנרגיה

מתאים ל: 70%

מרכיבי הפעילות: ניתוח קטע ממאמר מדעי מעובד, יישום ידע מדעי בתופעה מחיי יום יום, איתור מידע והרחבה של נושא שיגור רקטות..

משך הפעילות: 2 שעורים כולל דיון

שילוב בתכנית ההוראה: ניתוח קטע ממאמר מדעי לקראת בחינה מסכמת, כשאלת תרגול בכיתה או בבית או כשאלה בבחינה מסכמת נושא. בפעילות יש מגוון של שאלות במגוון של נושאים. המורה יכול לבחור לנצל את האנסין בשלבים שונים של ההוראה: בדגש נושא מסוים או במגוון נושאים.

הצעה לתשובות: יש

הערך המוסף של הפעילות:

  • המורה יכול להתאים את השאלות לרמת הכיתה. 
  • המורה מעצב לעצמו את האנסין.
  • האנסין עוסק בשיגור מעבורת לחלל שהוא נושא מסקרן לתלמידים.
  • השאלה האחרונה מאפשרת איתור מידע והבנה עמוקה יותר בנושא הנעה רקטית ושילוב של תחום תכן אחר, עקרונות פיסיקליים.  

כותב חומר הלמידה המקורי : רותי שטנגר

כתיבת פעילות: מרים כרמי, שרה אקונס במסגרת פרויקט פיתוח עריכה והתאמה של חומרי למידה.

הערות: סעיף 8 הוא סעיף ברמה גבוהה

 

דף הנחיות למורה - מוגן בסיסמה

דרג את הכתבהדירוג כתבה דלק חללי: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
תגובות
מס. התגובהתוכן התגובה
מיכל ברונשטיין טוחן (19/07/2016 10:30:28)
1. chemistry morim (19/07/2016 10:31:19)
2. אסף לוטבק (10/01/2017 17:21:32)
זכויות והרשאות
דלג על זכויות והרשאות

הפרויקט מבוצע עפ"י מכרז 09/07.13 עבור המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך.

 © כל הזכויות שמורות למשרד החינוך

כל הקבצים הנמצאים באתר זה נועדו אך ורק לשימושם האישי של מורי הכימיה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו בקבצים אלו לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר (למעט אתר בית הספר בו מלמד המורה); העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קבצים אלו או כל חלק מהם.

*  *  *

עבור לתוכן העמוד