מרכז ארצי למורי הכימיה - עמוד הבית

הזיעה המפלילה

5/09/2016 17:49:37
הגדל

מעובד ע"י: דבורה קצביץ

מבוסס על הספר "מדע בשרות המשטרה" - מכון ויצמן למדע, נעמי ארנסט, קצביץ דבורה
מתאים למושגים מתוך תכנית הלימודים: אנרגיה

דרג את הכתבהדירוג כתבה הזיעה המפלילה: 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
זכויות והרשאות
דלג על זכויות והרשאות

הפרויקט מבוצע עפ"י מכרז 09/07.13 עבור המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך.

 © כל הזכויות שמורות למשרד החינוך

כל הקבצים הנמצאים באתר זה נועדו אך ורק לשימושם האישי של מורי הכימיה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו בקבצים אלו לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר (למעט אתר בית הספר בו מלמד המורה); העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קבצים אלו או כל חלק מהם.

*  *  *

עבור לתוכן העמוד