מרכז ארצי למורי הכימיה - עמוד הבית

שווי משקל

מצב של שיווי משקל, תגובות הפיכות, דינמיות, מאפייני שיווי משקל, הקשר בין מספר מולי הגז ללחץ בכלי, קבוע שיווי משקל Kc, חישוב קבוע שיווי משקל' מנת ריכוזים, Q, שינוי ריכוז, שינוי טמפרטורה, הוספת זרז
זכויות והרשאות
דלג על זכויות והרשאות

הפרויקט מבוצע עפ"י מכרז 09/07.13 עבור המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך.

 © כל הזכויות שמורות למשרד החינוך

כל הקבצים הנמצאים באתר זה נועדו אך ורק לשימושם האישי של מורי הכימיה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו בקבצים אלו לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר (למעט אתר בית הספר בו מלמד המורה); העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קבצים אלו או כל חלק מהם.

*  *  *

עבור לתוכן העמוד