מרכז ארצי למורי הכימיה - עמוד הבית

כימיה של הסביבה

תכונות המים, יחידות ריכוז בתמיסות, שיטות אנליטיות לקביעת ריכוז המומסים במים, תהליכי טיהור, איכות האוויר ואפקט החממה, ספקטרוסקופיה, התחממות גלובלית

עבור לתוכן העמוד