מרכז ארצי למורי הכימיה - עמוד הבית

אורביטלים מולקולריים ודיאגרמת רמות אנרגיה של מולקולה

14/07/2016 16:57:41
הגדל

מתאים לנושאים מתוך תכנית הלימודים: כימיה פיסיקלית - כימיה מכל וחול: מרמת הננו למיקרואלקטרוניקה

מתאים ל: 30%

מרכיבי הפעילות:

  • שתי פעילויות מתוקשבות מודרכות, מבוססות על סימולציות של יצירת אורביטלים מולקולריים ודיאגרמות רמות אנרגיה של מולקולה.
  • מצגת מוערת קצרה על אורביטלים מולקולריים. בתחתית כל שקף (בחלק של ההערות) יש הרחבה והסבר למורה.

משך הפעילות: 2-3 שיעורים

שילוב בתכנית ההוראה: פעילות מתוקשבת מודרכת של התלמידים המתאימה לפרק 2 בספר הלימוד "כימיה מכול וחול: מרמת הננו למיקרואלקטרוניקה" לעמודים: 42- 54. ניתן לשלב את הפעילות במהלך הוראת הפרק או כפעילות סיכום לפרק.

הצעה לתשובות: קיים מדריך מפורט למורה

הערך המוסף של הפעילות:

הפעילויות מתמקדות באורביטלים מולקולריים ורמות אנרגיה של מולקולה כאשר לכל מושג מלווה פעילות מודרכת של סימולציה מתאימה. מכיוון שהאתרים הם באנגלית, יש הסברים מפורטים לתלמידים כיצד להפעיל את הסימולציות ועל מה להתמקד. השאלות המלוות נועדו לבדוק הבנה ויישום של הידע הנילמד. מומלץ לדון בנושא עם התלמידים בשילוב מצגת קצרה המצורפת לפעילות. מומלץ להשתמש בה כסיכום לאחר שהתלמידים עשו הפעילות המתוקשבת.

עיבוד ראשוני של הפעילות:   מיכל ברונשטיין-טוחן, הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה, הטכניון. בהנחיית ד"ר אורית הרשקוביץ ופרופ. יהודית דורי.

 

דף הנחיות למורה - מוגן בסיסמה

דרג את הכתבהדירוג כתבה אורביטלים מולקולריים ודיאגרמת רמות אנרגיה של מולקולה: 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
זכויות והרשאות
דלג על זכויות והרשאות

הפרויקט מבוצע עפ"י מכרז 09/07.13 עבור המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך.

 © כל הזכויות שמורות למשרד החינוך

כל הקבצים הנמצאים באתר זה נועדו אך ורק לשימושם האישי של מורי הכימיה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו בקבצים אלו לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר (למעט אתר בית הספר בו מלמד המורה); העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קבצים אלו או כל חלק מהם.

*  *  *

עבור לתוכן העמוד