מרכז ארצי למורי הכימיה - עמוד הבית

הבטים תרמודינמיים בתהליכי המסה

17/07/2016 16:21:06
הגדל

מתאים למושגים מתוך תכנית הלימודים: מדוע מתרחשות תגובות כימיות, בסיום הוראת הפרק.

מתאים ל: 30%

מרכיבי הפעילות: הנחיות לביצוע ניסויים, דף פעילות לתלמיד, דף הרחבה ורקע למורה.

משך הפעילות:  שעתיים-שלוש

שילוב בתכנית ההוראה: במהלך ההוראה

הצעה לתשובות : יש

הערך המוסף של הפעילות: הפעילות מתאימה להוראה בכיתה על ידי המורה במהלך התקדמות הפרק וכן כפעילות מסכמת במעבדה. הבנת ההיבטים התרמודינמיים של תהליכי המסה, תוך כדי ביצועם. קשר ישיר בין פעילות במעבדה ומענה על שאלות "תיאורטיות" בנושא תרמודינמיקה עשוי להבהיר מושגים לתלמידים ולהראות את הרלוואנטיות של החוק השני ש התרמודינמיקה.

פיתוח וכתיבת הפעילות: מרים כרמי, במסגרת פיתוח התאמה ועריכה של חומרי למידה, המרכז הארצי למורי הכימיה, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע.

הערות: הפעילות חדשה ומקורית. 

 

דף הנחיות למורה - מוגן בסיסמה

דרג את הכתבהדירוג כתבה הבטים תרמודינמיים בתהליכי המסה: 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
זכויות והרשאות
דלג על זכויות והרשאות

הפרויקט מבוצע עפ"י מכרז 09/07.13 עבור המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך.

 © כל הזכויות שמורות למשרד החינוך

כל הקבצים הנמצאים באתר זה נועדו אך ורק לשימושם האישי של מורי הכימיה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו בקבצים אלו לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר (למעט אתר בית הספר בו מלמד המורה); העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קבצים אלו או כל חלק מהם.

*  *  *

עבור לתוכן העמוד