מרכז ארצי למורי הכימיה - עמוד הבית

האטום

גרעין, פרוטונים, נויטרונים ואלקטרונים, מספר אטומי, מספר מסה, איזוטופים, הערכות אלקטרונים ברמות אנרגיה של האטום, אלקטרוני ערכיות, אורביטל, חוק קולון, רדיוס האטום, אנרגית יינון ראשונה,יונים חד אטומים

זכויות והרשאות
דלג על זכויות והרשאות

הפרויקט מבוצע עפ"י מכרז 09/07.13 עבור המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך.

 © כל הזכויות שמורות למשרד החינוך

כל הקבצים הנמצאים באתר זה נועדו אך ורק לשימושם האישי של מורי הכימיה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו בקבצים אלו לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר (למעט אתר בית הספר בו מלמד המורה); העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קבצים אלו או כל חלק מהם.

*  *  *

עבור לתוכן העמוד