מרכז ארצי למורי הכימיה - עמוד הבית

חומרים יוניים

יונים חד אטומיים, יונים רב אטומים פשוטים, נוסחה אמפירית של חומר יוני, מודל הסריג היוני, קשר יוני בסריג,  תכונות: מוליכות חשמלית, מסיסות במים, מצב צבירה בטמפרטורת החדר,

ניסוח תהליכי היתוך, ניסוח תהליכי המסה במים, יונים ממוימים

תגובת שיקוע

זכויות והרשאות
דלג על זכויות והרשאות

הפרויקט מבוצע עפ"י מכרז 09/07.13 עבור המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך.

 © כל הזכויות שמורות למשרד החינוך

כל הקבצים הנמצאים באתר זה נועדו אך ורק לשימושם האישי של מורי הכימיה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו בקבצים אלו לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר (למעט אתר בית הספר בו מלמד המורה); העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קבצים אלו או כל חלק מהם.

*  *  *

עבור לתוכן העמוד