מרכז ארצי למורי הכימיה - עמוד הבית

פעילות יחסית של מתכות וקורוזיה, דרגות חמצון

חומר מחמצן, חומר מחזר, תהליך חמצון, תהליך חיזור, ניסוח תגובות חמצון חיזור בין יוני מתכת לבין מתכת, שורה אלקטרוכימית,

גורמים המשפיעים על קורוזיה, שיטות הגנה בפני קורוזיה,

כללים לקביעת דרגות חמצון, דרגות חמצון של תרכובות פחמן, קביעת מחמצן ומחזר על פי שינוי בדרגות חמצון.

 

זכויות והרשאות
דלג על זכויות והרשאות

הפרויקט מבוצע עפ"י מכרז 09/07.13 עבור המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך.

 © כל הזכויות שמורות למשרד החינוך

כל הקבצים הנמצאים באתר זה נועדו אך ורק לשימושם האישי של מורי הכימיה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו בקבצים אלו לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר (למעט אתר בית הספר בו מלמד המורה); העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קבצים אלו או כל חלק מהם.

*  *  *

עבור לתוכן העמוד