מרכז ארצי למורי הכימיה - עמוד הבית

כימיה של מזון - שומנים

פחמימות, שומנים, חלבונים, ויטמינים, מינרלים, חישוב ערך קלורי של מזון, נוסחאות ייצוג שונות, חומצות שומן רוויות ובלתי רוויות, חומצות שומן בלתי רוויות בעלות איזומריה גיאומטרית ציס וטרנס, השוואת טמפרטורות היתוך של חומצות שומן, חומצות שומן חיוניות, תגובת הידרוגנציה: סיפוח מימן לקשר כפול, תגובת איסטור לקבלת טריגליצריד, הידרוליזה של טריגליצריד, השפעת הרכב חומצות השומן בטריגליצריד על טמפרטורת ההיתוך

זכויות והרשאות
דלג על זכויות והרשאות

הפרויקט מבוצע עפ"י מכרז 09/07.13 עבור המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך.

 © כל הזכויות שמורות למשרד החינוך

כל הקבצים הנמצאים באתר זה נועדו אך ורק לשימושם האישי של מורי הכימיה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו בקבצים אלו לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר (למעט אתר בית הספר בו מלמד המורה); העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קבצים אלו או כל חלק מהם.

*  *  *

עבור לתוכן העמוד