מרכז ארצי למורי הכימיה - עמוד הבית

קרינה אלקטרומגנטית והמבנה האלקטרוני של אטומים

ספקטרום הקרינה האלקטרומגנטית, המודל הדואלי של האור, אורך גל, תדירות, אנרגית פוטון והקשרים ביניהם, האור הנראה, ערבוב שלושת צבעי היסוד של האור (חיבור צבעים), עירור אלקטרוני באטומים ויונים חד אטומיים, ספקטרום רציף מול ספקטרום קווי, מודל האטום של בוהר, בליעה ופליטה ספונטנית, ספקטרום בליעה מול ספקטרום פליטה, המודל הקוונטי של האטום, אורביטלים אטומיים: s,p, דיאגרמת רמות אנרגיה עבור אטום מימן ואטומים רב אלקטרוניים, אכלוס אלקטרונים באורביטלים אטומיים: עיקרון פאולי, כלל הונד, ראיית צבע – בליעה ופיזור אור, גלגל הצבעים וצבעים משלימים (חיסור צבעים), הבחנה בין פיזור לבין פליטה של אור.
עבור לתוכן העמוד