מרכז ארצי למורי הכימיה - עמוד הבית

תהליכי פילמור

שיטות פילמור – סיפוח, דחיסה, מונומר, יחידה חוזרת, קטע מייצג של הפולימר, נוסחת הפולימר

פוליאסטר ופוליאמיד

פולימר גבה צפיפות - הכרת המושג בלבד

פולימר נמוך צפיפות - הכרת המושג בלבד

דרגת פילמור ממוצעת - הכרת המושג בלבד, ללא חישובים

מסה מולרית ממוצעת - הכרת המושג בלבד, ללא חישובים

הידרוליזה של קשר אסטרי, הידרוליזה של קשר אמידי , קופולימר, קופולימר אקראי
דרג את הכתבהדירוג כתבה מצגות: 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
זכויות והרשאות
דלג על זכויות והרשאות

הפרויקט מבוצע עפ"י מכרז 09/07.13 עבור המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך.

 © כל הזכויות שמורות למשרד החינוך

כל הקבצים הנמצאים באתר זה נועדו אך ורק לשימושם האישי של מורי הכימיה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו בקבצים אלו לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר (למעט אתר בית הספר בו מלמד המורה); העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קבצים אלו או כל חלק מהם.

*  *  *

עבור לתוכן העמוד