מרכז ארצי למורי הכימיה - עמוד הבית

מנגנוני תגובה ותגובות המרה

,מנגנון תגובה קבוצה מתקיפה (נוקליאופיל, בסיס), קבוצה עוזבת , ממס פרוטי, ממס א-פרוטי, ממס קטבי, סדר תגובה, קביעת סדר תגובה – בעזרת ניסוי, שלב קובע מהירות בתגובה, מצב מעבר, תוצר ביניים, כתיבת מנגנון תגובה באמצעות חיצים, שינויי אנרגיה במהלך תגובה-הצגה גרפית, תגובות התמרה, נוקלאופיל, קבוצה עוזבת
עבור לתוכן העמוד