מרכז ארצי למורי הכימיה - עמוד הבית

אתר נגיש חיפושדלג על חיפוש
Bannersדלג על Banners
חיפושדלג על חיפוש
סגירה
תוכן העמודדלג על תוכן העמוד

מקורות אנרגיה מתחדשים וגז טבעי

פרויקט מקורות אנרגיה מתחדשים וגז טבעי הוא פרי יוזמה ושיתוף פעולה של משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, לשכת המדען הראשי ומשרד החינוך, המזכירות הפדגוגית, אגף מדעים, הפיקוח על הוראת הכימיה.  פיתוח הפרויקט וביצועו באחריות המרכז הארצי למורי הכימיה.

logogas2  

נושא האנרגיה, מקורות אנרגיה, הדרכים והמחיר לניצולם מהווה חלק חשוב מחיינו בעולם המודרני ועשיר הטכנולוגיה, ועולה תדיר לתחומי התקשורת השונים.

כיום, פיתוח דרכים לאיתור מקורות אנרגיה חלופיים וניצולם, הוא מהיעדים החשובים של האנושות. מהלכים ומחקרים בתחום זה מתבצעים במאה הנוכחית על ידי מדענים ומהנדסים לאור הדרישה הגדלה של צרכני אנרגיה מחד, וההשפעות הסביבתיות מאידך.

 

כיום, רכישת ידע והבנה בתחום מקורות אנרגיה חלופיים הוא נדבך חשוב והכרחי בהשכלתו של כל בוגר תיכון המתמחה במדעים / כימיה.

גילוי הגז הטבעי בארץ, הפקתו השימוש בו וההשוואה למקורות אנרגיה אחרים, מהווה הזדמנות חשובה למורי הכימיה ולתלמידי הכימיה בארץ להרחיב ולהעמיק את הידע בתחום האנרגיה, תוך שימת דגש על ההיבטים הכימיים היכולים להשתלב בתוכנית הלימודים הקיימת. נושאים אלו יכולים להוות הרחבה בעתיד לתחום התוכן וכן חומר עזר לחינוך אזרחי העתיד לקבלת החלטות מושכלות בתחום האנרגיה.

ידע והבנה בתחום מקורות אנרגיה חלופיים, (מתכלים ומתחדשים) יאפשרו פיתוח של מיומנויות רלוואנטיות חשובות לתלמידים כגון: קריאה ביקורתית של מקורות מידע הקשורים למקורות אנרגיה וגז טבעי, העלאת שאלות רלוואנטיות ומשמעותיות לפרט, קבלת החלטות הנוגעות לשימוש במקורות אנרגיה שונים בצורה מושכלת ומתוך בחינה מודעת של יתרונות וחסרונות.

מטרה נוספת ללימוד הנושא הוא חשיפת התלמידים לתעסוקה אפשרית בתחום זה ככימאים, כמהנדסי כימיה, מהנדסי גז טבעי ועוד.

במאגר החומרים שלפניכם יש מידע רב בתחום האנרגיה, מקורות אנרגיה וניצולם.

 

במאגר שני צירים מרכזיים:

 

מקורות אנרגיה מתחדשים

השמש וניצול הקרינה המגיעה אלינו בעזרת תאים פוטו וולטאים. בנושא זה כלול מידע על מקורות אנרגיה מתחדשים והסברים על המבנה והשימוש בתא פוטו וולטאי.

 

 

מקורות אנרגיה מתכלים גז טבעי

בנושא זה כלול מידע רב על היווצרות הגז הטבעי, דרכים לגילויו, והשימושים העכשוויים והעתידים שלו. 

 

מידעונים בנושא מקורות אנרגיה מתחדשים וגז טבעי

   

המסמכים המופיעים להלן היו חלק מהשתלמויות קיץ 2016 בנושא " מקורות אנרגיה מתחדשים וגז טבעי"  

 1. מבוא
  • אנרגיה
  • עקרונות
  • יחידות
  • קישור לתכנית הלימודים
  • תאים פוטו - וולטאיים
  • רוח
  • ביו מסה
  • אגירה שאובה
 2. מקורות אנרגיה מתכלים
  • היווצרות, גילוי, הפקה והובלה של גז טבעי
  • גז טבעי כחומר דלק
  • גז טבעי כחומר גלם למוצרי המשך
  • גז טבעי וסביבה
 3. סיורים
 4. ימי עיון 
 5. קישורים רלוונטיים באתר זה

זכויות והרשאותדלג על זכויות והרשאות

הפרויקט מבוצע עפ"י מכרז 09/07.13 עבור המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך.

 © כל הזכויות שמורות למשרד החינוך

כל הקבצים הנמצאים באתר זה נועדו אך ורק לשימושם האישי של מורי הכימיה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו בקבצים אלו לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר (למעט אתר בית הספר בו מלמד המורה); העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קבצים אלו או כל חלק מהם.

*  *  *

עבור לתוכן העמוד