מרכז ארצי למורי הכימיה - עמוד הבית

ימי עיון

16/01/2017 17:32:55

יום עיון בנושא: "מקורות אנרגיה מתחדשים וגז טבעי " יתקיים ביום שלישי 9.5.17 בטכניון חיפה.

להלן:

 


יום עיון מתאריך 29.11.2016

 

חזרה

זכויות והרשאות
דלג על זכויות והרשאות

הפרויקט מבוצע עפ"י מכרז 09/07.13 עבור המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך.

 © כל הזכויות שמורות למשרד החינוך

כל הקבצים הנמצאים באתר זה נועדו אך ורק לשימושם האישי של מורי הכימיה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו בקבצים אלו לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר (למעט אתר בית הספר בו מלמד המורה); העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קבצים אלו או כל חלק מהם.

*  *  *

עבור לתוכן העמוד