מרכז ארצי למורי הכימיה - עמוד הבית

הטכניון - הפקולטה לכימיה ע''ש שוליך

26/07/2017 13:29:48
הגדל

קישור לאתר הפקולטה

במשך שנים מארחת הפקולטה לכימיה ביקורי תלמידים מבתי ספר שונים, בתאום מראש, ליום סיור לימודי ברחבי הפקולטה.

נושאי ההדגמה כמו גם רמת ההסבר או העומק נקבעים בתאום מראש עם המורה של התלמידים. נלקחים בחשבון גיל התלמידים או הכיתה בה הם לומדים ורמתם ובהתאמה לנושאי הלימוד הכיתתיים.  

פרטים נוספים באוגדן למידה חוץ כיתתית בעמוד 42.

עבור לתוכן העמוד