מרכז ארצי למורי הכימיה - עמוד הבית

אגמון החולה - סביבה

26/07/2017 13:59:58
הגדל

קישור לאתר

סיור לימודי חווייתי הנפתח בתצפית על עמק החולה מרמות נפתלי וממשיך לסיור היקפי באגמון.

הסיור כולל דיון בקונפליקט שימור מול פיתוח, פעילות בנביעת ביו-גז בכניסה לאגמון, ודיגום המים בנקודות שונות באגמון בהתאם למתווה הייבוש וההצפה.

פרטים נוספים באוגדן למידה חוץ כיתתית בעמוד 59.

עבור לתוכן העמוד