מרכז ארצי למורי הכימיה - עמוד הבית

גני הדס – טיפול בפסולת וייצור מתאן - סביבה

26/07/2017 15:32:19
הגדל

קישור לאתר

אתר הגדול ביותר לטיפול בפסולת בישראל.

הסיור כולל סרטון הסברה בנושא פסולת - דרכי טיפול והטמנה באתר גני הדס, סיור רכוב באתר והסבר על אופן תפעול האתר והפקת גז מתאן ליצירת חשמל "ירוק" וסדנא סביבתית לתלמידי תיכון בדגש דיגום איכות אוויר והרכב ביו גז באתר הטמנת הפסולת.

פרטים נוספים באוגדן למידה חוץ כיתתית בעמוד 52.

עבור לתוכן העמוד