מרכז ארצי למורי הכימיה - עמוד הבית

מבנה וקישור

26/10/2017 11:34:11
הגדל
 • מבנה וקישור - הקשר הקוטבי   - עברית, קהילות תשע"ז
 • מבנה וקישור - טמפרטורת רתיחה  - עברית, קהילות תשע"ז
 • מבנה וקישור - טמפרטורת התכה  - עברית, קהילות תשע"ז
 • מולכות חשמלית של תמיסות  -עברית וערבית, קהילות תשע"ז
 • מוליכות חשמלית של מוצקים - עברית וערבית, קהילות תשע"ז
 • המסת חומר מולקולרי - עברית וערבית, קהילות תשע"ו
 • מצבי צבירה - חומרים מולקולריים - עברית וערבית, קהילות תשע"ו
 • הולכת חשמל בחומר יוני - עברית וערבית, קהילות תשע"ז
 • המסת חומר יוני  - עברית וערבית, קהילות תשע"ו
 • זכויות והרשאות
  דלג על זכויות והרשאות

  הפרויקט מבוצע עפ"י מכרז 09/07.13 עבור המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך.

   © כל הזכויות שמורות למשרד החינוך

  כל הקבצים הנמצאים באתר זה נועדו אך ורק לשימושם האישי של מורי הכימיה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו בקבצים אלו לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר (למעט אתר בית הספר בו מלמד המורה); העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קבצים אלו או כל חלק מהם.

  *  *  *

  עבור לתוכן העמוד