מרכז ארצי למורי הכימיה - עמוד הבית

חמצון-חיזור

26/10/2017 12:10:35
הגדל
 • שאלה דיאגנוסטית - מי מחזר כאן? - עברית וערבית, קהילות תשע"ז
 • חמצון-חיזור - מה באמת קורה שם? - עברית, קהילות תשע"ז
 • חמצון חיזור - כמה מול אלקטרונים? - עברית, קהילות תשע"ז
 • זכויות והרשאות
  דלג על זכויות והרשאות

  הפרויקט מבוצע עפ"י מכרז 09/07.13 עבור המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך.

   © כל הזכויות שמורות למשרד החינוך

  כל הקבצים הנמצאים באתר זה נועדו אך ורק לשימושם האישי של מורי הכימיה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו בקבצים אלו לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר (למעט אתר בית הספר בו מלמד המורה); העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קבצים אלו או כל חלק מהם.

  *  *  *

  עבור לתוכן העמוד