מרכז ארצי למורי הכימיה - עמוד הבית

אנרגיה

26/10/2017 12:21:05
הגדל
 • אנרגיה - טמפרטורה - עברית, קהילות תשע"ז
 • שאלה מאבחנת בנושא אנרגיה - האם היא עולה - עברית וערבית, קהילות תשע"ז
 • משימה דיאגנוסטית בנושא מצבי צבירה - אנרגיה - עברית וערבית, קהילות תשע"ו
 • משימה דיאגנוסטית בנושא חם קר - עברית וערבית, קהילות תשע"ו
 • איפיון משימה דיאגנוסטית בנושא חם קר - קהילות תשע"ו
 • זכויות והרשאות
  דלג על זכויות והרשאות

  הפרויקט מבוצע עפ"י מכרז 09/07.13 עבור המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך.

   © כל הזכויות שמורות למשרד החינוך

  כל הקבצים הנמצאים באתר זה נועדו אך ורק לשימושם האישי של מורי הכימיה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו בקבצים אלו לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר (למעט אתר בית הספר בו מלמד המורה); העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קבצים אלו או כל חלק מהם.

  *  *  *

  עבור לתוכן העמוד